Utdanning er nøkkelen til et bedre liv

Stawisha Jamii hjelper barn i Kenya med utdanning. Med et spesielt engasjement for jenters muligheter, ønsker vi å gi et bedre liv til de som trenger det mest.

Våre prosjekter

symbol-02

Utdanning

Jenter i Kenya blir ofte nedprioritert når det kommer til utdannelse. Gjennom våre utdanningsprogram ønsker vi å styrke jenters plass i samfunnet ved å hjelpe barna som ikke får den hjelpen de trenger på skolen.

Fotball

Med fotballprogrammet har vi som mål at alle barn skal ha mulighet til å spille fotball, og samtidig få hjelp til å forbedre sine prestasjoner på skolen.

Kaffe

For å sørge for en mer bærekraftig inntekt til prosjektene i Kenya, selger vi nå kaffe til bedrifter og samarbeidspartnere.

stawishaJamiiDarkBackground-transparent

Stawisha betyr utvikling. Jamii oversettes til familie og samfunn.

Gi et bidrag

Ditt bidrag kan gi barn sjansen på en bedre skolegang og framtid.