Utdanning

symbol-02

Jenters utdanning (21G)

21G er et program hvor 15 jenter fortsatt (per oktober 2023) får utdanningsstøtte fra sponsorer i Norge via oss i Stawisha Jamii. Vi hjelper blant annet til med å betale skolepenger og kjøpe skoleuniformer.

Da programmet ble lansert, bodde jentene, 21 stykker i alt, i et barnehjem drevet av Stawisha Jamii. Etter en stund fant vi en løsning hvor barna heller kunne reise hjem til foreldre eller slektninger.

Jentene i programmet har det bra. Per oktober 2023 er det ca. 50%, av de som har gått ut av ungdomsskolen, som tar høyere utdanning.

Kimathi (Nakuru)

Flertallet av skolene i Kenya er overfylt. Mens det anbefales at det ikke skal være mer enn 28 elever i hver klasse, har enkelte klasser i Nakuru opptil 100 elever. På grunn av dette høye antallet, er det umulig for læreren å møte hver elevs behov i klassen, og læringsutbytte for mange blir svakt.

I forbindelse med fotballprogrammet i Kimathi, følger vi derfor opp skolearbeidet til en del av deltagerne i programmet, samtidig som  vi prøver å motivere alle til å gjøre det best mulig på skolen ("Mentorship"= noe som ligner litt på MOT).

Stawisha Jamii prøver gjennom disse motivasjonssamtalene med elevene, og deres foresatte, å få få satt fokus på at utdanning er er viktig. I tillegg så har vi direkte dialog med en del skoler hvor noen av elevene går.

 

Kabazi senter 10-15 år - Fokus på jenter

Stawisha Jamii har kjøpt et stykke land i Kabazi-området. Kabazi ligger ca. 36 km fra byen Nakuru og er et meget fattig område. 

For å nå målet om bedre utdanning, hjelper vi i dag (oktober 2023) 17 jenter fra dette området. På enkelte lørdager kommer de til sentret for å få hjelp til lekser, i tillegg til opplæring i praktiske ferdigheter.

Jentene går på offentlige skoler, og vi har sammen med skolene funnet ut hvem kan ha størst nytte av å komme til vårt senter for få denne ekstra støtten.

På senteret har vi kvalifisert personell, som også sørger for at jentene får servert mat før de går hjem.

Alt er selvfølgelig gratis.

En viktig aktivitet i Kabazi er dyrking av frukt og grønnsaker. Foreldrene til jentene kommer også til sentret for å være med på dette arbeidet. 

Gi et bidrag

Ditt bidrag kan gi barn sjansen på en bedre skolegang og framtid.