Utdanning

symbol-02

Jenters utdanning

Jenters utdanning er et program hvor 19 jenter får utdanningsstøtte fra sponsorer i Norge via Stawisha Jamii. Vi hjelper blant annet til med å betale skolegepenger og kjøpe skoleuniformer.

Da programmet ble lansert, bodde jentene i et barnehjem drevet av Stawisha Jamii. Etter en stund fant vi en løsning hvor barna kunne reise hjem til foreldre eller slektninger. For å forbedre levekårene for både jentene og deres familier, bidrar vi nå også med økonomisk støtte til jentenes familier, slik at de kan engasjere seg i inntektsgenererende aktiviteter - som igjen vil bidra til å opprettholde deres familier.

Jentene i programmet har det bra både faglig og sosialt. I skoleferier kommer de til både Kabazi og Nakuru utdanningssenter for å møte hverandre og å motta veiledning fra våre utdannede lærere.

Nakuru senter 5-12 år

I Nakuru har vi totalt 22 elever som kommer til senteret for å bli hjulpet med lekser og opplæring i forskjellige praktiske ferdigheter av utdannede lærere.

Flertallet av skolene i Kenya er svært overbelastet. Mens det anbefales et klasserom å innkvartere maksimalt 28 studenter, har enkelte klasser opptil 100. På grunn av dette høye tallet er det overveldende for læreren å møte hver elevs behov i klassen. Dette fører til at læreren ikke får god nok tid til hver enkelt elev.

Nakuru senter tilbyr kvalitetsrådgiving til de som trenger det, og prøver å hjelpe barna som ikke får den hjelpen de trenger i skolen.

Kabazi senter 10-15 år - Fokus på jenter

Stawisha Jamii har kjøpt et stykke land i Kabazi-området, ca 36 km fra Nakuru. Dette er et meget fattig område. For å nå målet om å fremme tilgang til kvalitetsutdanning, hjelper vi i dag 17 barn i og rundt Kabazi. Disse barna kommer fra familier med fattig bakgrunn. Barna går på offentlige skoler og får leksehjelp alle dager etter skoletid.

I senteret har vi en lærer som hjelper barna med hjemmearbeidet, og lærer dem praktiske ferdigheter. Vi serverer også måltider før de går hjem for dagen.

En viktig aktivitet i Kabazi er opplæring i dyrking av grønnsaker, en såkalt «Model Farm». Foreldrene til barna kommer til sentret og får veiledning fra kvalifisert lærer.

Gi et bidrag

Ditt bidrag kan gi barn sjansen på en bedre skolegang og framtid.