Fotball

symbol-02

Fotballprogram 10-16 år

150 barn, jenter og gutter i alderen 7 til 16 år, er med på et fotballprogram som drives fra Kimathi i Nakuru. Kimathi er et av de fattigere områdene i Nakuru og alle fra nærområdet har muligheten til å delta på organiserte treninger. 

Fakta

Jenter og gutter fra fattige familier.

Fotballtreninger 4 ganger i uken.

Leksehjelp og individuell oppfølging.

Kvalifiserte trenere og lærere.

Stawisha Jamii samarbeider med lokale klubber og skoler. Ukentlig arrangerer organisasjonen idrettsdager på skolene. Da har alle mulighet til å være med på organisert idrett. Alle skoler i Kenya er stengt frem til januar 2021 på grunn av pandemien, og vi starter derfor prosjektene med skolene i januar. Treningene ved Kimathi fortsetter som normalt. 

Målet er at alle skal ha mulighet til å spille fotball og samtidig få hjelp til å forbedre sine prestasjoner på skolen.

Stawisha Jamii spilte sin første turnering i april 2019, i Nakuru. Dette var en internasjonal turnering (lag fra hele Kenya og naboland som Uganda var påmeldt) hvor vi vant B-finale for både klasse 11 år og 15 år. Vi fikk også tildelt premie for turneringens beste spiller klasse 11 år. I desember vant vi en turnering i Nairobi for klasse 11 år.

Dette går støtten din til

symbol-02

Måltid til alle treninger

Vi serverer et måltid etter hver trening

Fotballer og utstyr

Til vårt eget lag og andre lokale lag i Nakuru.

Utdanning

Alle spillere får oppfølging av kvalifisert lærer minst en gang i uken.

 

Superinvite

Superinvite støtter Stawisha Jamii. Superinvite er en fleksibel plattform, der man kan opprette alle type utsendelser, som arrangementer, kursavgifter, eller om dere skal på tur og ta betalt depositum. Superinvite passer perfekt for alle typer innbetalinger til klubber og foreninger."  Via denne løsningen får alle kunder et tilbud om å støtte Stawisha Jamii.

Se mer på deres hjemmeside

Gi et bidrag

Ditt bidrag kan gi barn sjansen på en bedre skolegang og framtid.