Fotball

symbol-02

Fotballprogram 5-20 år

200 barn, jenter og gutter i alderen 5 til 20 år, er med på et fotballprogram som drives fra Kimathi i Nakuru. Kimathi er et av de fattigere områdene i Nakuru og alle fra nærområdet har muligheten til å delta gratis på organiserte treninger. 

Fakta

Jenter og gutter fra fattige familier.

Aktivitet alle dager.

Enkle måltider (gratis) til alle, alle dager.

Leksehjelp og individuell oppfølging.

Kvalifiserte trenere og lærere.

Stawisha Jamii samarbeider med lokale klubber og skoler. Det gir flere muligheten til å være med på organisert idrett. 

Målet er at vi skal gi flere muligheten til å spille fotball og samtidig gi hjelp til å forbedre prestasjonene på skolen.

Stawisha Jamii spilte sin første turnering i april 2019, i Nakuru. Dette var en internasjonal turnering (lag fra hele Kenya og naboland som Uganda var påmeldt) hvor vi vant B-finale for både klasse 11 år og 15 år. Vi fikk også tildelt premie for turneringens beste spiller klasse 11 år. Vårt junior guttelag deltar i seniorserien i Nakuru County, Både gutte- og jentelag, aldersklasser 9-19 år, deltar jevnlig på lokale cuper i Nakuru. Juniorlaget ( gutter 15-20 år) deltok på Skandia Cup 2023.

Dette går støtten din til

symbol-02

Måltid til alle treninger

Vi serverer et måltid etter hver trening

Fotballer og utstyr

Til våre egne lag og andre lokale lag i Nakuru.

Utdanning

Oppfølging av utdannet lærer.

 

Superinvite

Superinvite støtter Stawisha Jamii. Superinvite er en fleksibel plattform, der man kan opprette alle type utsendelser, som arrangementer, kursavgifter, eller om dere skal på tur og ta betalt depositum. Superinvite passer perfekt for alle typer innbetalinger til klubber og foreninger."  Via denne løsningen får alle kunder et tilbud om å støtte Stawisha Jamii.

Se mer på deres hjemmeside

Gi et bidrag

Ditt bidrag kan gi barn sjansen på en bedre skolegang og framtid.