Om Stiftelsen Stawisha Jamii

symbol-02

Stiftelsen Stawisha Jamii har som formål å hjelpe vanskeligstilte personer i Kenya.

Organisasjon og drift i Kenya

Til sammen får 200 barn en eller annen form for hjelp fra vår organisasjon. Hvert enkelt barn får en planmessig og individuell oppfølging. Flere av barna er på sentrene 4-6 dager per uke. I tillegg arrangerer organisasjonen ukentlig idrettsdager på 3 offentlige skoler samt treninger på flere baner i Nakuru. Målet er at alle skal ha mulighet til å være med på organisert idrett, både gutter og jenter. På grunn av dagens Koronasituasjon er alle skoler i Kenya stengt frem til januar 2021, og derfor besøker våre lærere barna hjemme samt at vi arrangerer aktiviteter i deres lokalsamfunn. Da får alle barna individuell oppfølging med skolearbeid og familiene får støtte med mat  

Organisasjonen ble offisielt godkjent av Kenyanske myndigheter i september 2017 og har fått navnet Stawisha Jamii Program med organisasjonsnummer OP.218/051/17-132/10746. Styreleder er Brynjar Wingan og styremedlemmene er Anne Haugen Wingan, Teresia Ngugi, Ragnhild Klungervik Berdal og Charles Kairo. Øyvind Haugen Wingan har rollen som daglig leder for Stawisha Jamii Program. 

Regnskap Kenya

I og med at Stawisha Jamii Program er godkjent NGO skal regnskaper sendes inn til myndighetene for hvert driftsår. Rapport og regnskap er levert iht kravene om innhold og frister. Offentlig godkjent revisor skal velges på årsmøtet i juli.

Organisasjon og drift i Norge

Regnskap føres internt, og revisor for stiftelsen er Revisorgruppen Trøndelag AS, i Trondheim. Hverken styret eller daglig leder mottar lønn eller honorar.

Stawisha Jamii er medlem av Innsamlingskontrollen.

Stawisha Jamii Årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning 2019

Stiftelsen Stawisha Jamii, årsmelding, regnskap og revisors beretning 2020

Øyvind Haugen Wingan

  • Daglig leder

Ragnhild Klungervik Berdal

  • Styreleder

Brynjar Wingan

  • Styremedlem

Gi et bidrag

Ditt bidrag kan gi barn sjansen på en bedre skolegang og framtid.