Om Stiftelsen Stawisha Jamii

symbol-02

Stiftelsen Stawisha Jamii har som formål å hjelpe vanskeligstilte personer i Kenya.

Organisasjon og drift i Kenya

Til sammen får ca. 250 barn en eller annen form for hjelp fra vår organisasjon. Målet er at flest mulig skal ha mulighet til å være med på organisert idrett som er gratis, og samtidig ønsker vi å gjøre en innsats for at alle kan gjøre det best mulig på skolen. For oss er det viktig at vi har fokus på å hjelpe både gutter og jenter.

Organisasjonen (NGO) ble offisielt godkjent av Kenyanske myndigheter i september 2017, og har fått navnet Stawisha Jamii Program (organisasjonsnummer OP.218/051/17-132/10746). Styreleder er Brynjar Wingan og styremedlemmene er Anne Haugen Wingan, Teresia Ngugi, Ragnhild Klungervik Berdal og Charles Kairo. Øyvind Haugen Wingan har rollen som daglig leder for Stawisha Jamii Program. 

Regnskap Kenya

I og med at Stawisha Jamii Program er godkjent NGO skal regnskaper sendes inn til myndighetene for hvert driftsår. Rapport og regnskap er levert iht kravene om innhold og i henhold til gjeldende frister. Offentlig godkjent revisor er Esther and Associates, et revisjonsselskap fra Nakuru.

Organisasjon og drift i Norge

Regnskap føres internt, og revisor for stiftelsen er RSM Norge.  Ingen i styret mottar lønn eller honorar fra stiftelsen.

Stawisha Jamii mottar offentlig støtte fra Hitra kommune, og stiftelsen er godkjent av skatteetaten slik at gaver som gis, gir skattefradrag for giveren.

Stawisha Jamii er medlem av Innsamlingskontrollen. og siste innlevert regnskap er for 2022.

Stawisha Jamii, årsmelding, årsberetning og revisjonsberetning 2022

Stawisha Jamii, årsmelding, årsberetning og revisjonsberetning 2021

Stiftelsen Stawisha Jamii, årsmelding, regnskap og revisors beretning 2020

Stawisha Jamii Årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning 2019

Øyvind Haugen Wingan

  • Daglig leder

Ragnhild Klungervik Berdal

  • Styreleder

Brynjar Wingan

  • Styremedlem

Gi et bidrag

Ditt bidrag kan gi barn sjansen på en bedre skolegang og framtid.