Hitra kommune støtter Stawisha

symbol-02

Hitra kommune har vedtatt å gi kr. 5000,- til Stawisha Jamii.

Stawisha mottar dermed offentlig støtte og gaver til stiftelsen gir da skattefradrag.